BLOK MERMER AYIRMA VE EBATLAMA

Uncategorized
/
BLOK AYIRMA VE EBATLAMA Ülkemizde mevcut olan zengin mermer yataklarının en iyi Ģekilde değerlendirilmesi için gün geçtikçe artan çalıĢmalar sonucunda yeni teknolojiler kullanma imkânı söz konusu olmuĢtur. Mermer sektöründeki geliĢmeler ve mermer pazarındaki hareketlenme...

OCAK PLANLAMASI

Uncategorized
/
    OCAK PLANLAMASI         Mermer blok üretimi, zorlu doğa Ģartlarında açık alanda bulunan mermer ocaklarından yapılmaktadır. Mermer ocakçılığı arazi Ģartlarına bağlı olarak çeĢitli tiplerde olabilmektedir. Bunlar ova tipi, yamaç tipi...
030915_1607_OCAKPLANLAM18.jpg

MARBLE BLOCKS PRODUCTION

Mermer
/
İlk çağlardan beri insanlar yapı, konut ve yaşadıkları diğer yerleri doğal taşlardan yapmaya özen göstermişlerdir. Zamanla yaşam seviyeleri yükselen toplumların güzel görünüşlü ve dayanıklı olması nedeniyle doğal taşları tercih etmeleri; bu ürünün zenginliğin ve...
030915_1549_AFTASARIMI27.jpg

POSTER DESIGN

Tasarım
/
Halkı bir düşüncenin, bir malın ya da bir olayın varlığı konusunda bilgilendirme amacıyla duvarlara asılan, yapıştırılan, sanatsal kaygı taşıyan resimli yazı ve ilanlara afiş denir. Grafik sanatındaki Afişin Yeri ve Önemi Afişler, hem belli...
030915_1540_BARINAKKONT13.png

STABLE AND FEATURES

Hayvancılık, Designing
/
Bir hayvancılık işletmesinde, sığırların bakıldıkları ve beslendikleri alanlara barınak veya ahır denilmektedir. İster yeni yapılsın isterse mevcut bir yapının yeniden düzenlenmesiyle elde edilecek olsun sığır barınaklarında (ahırlarda) aranacak genel özellikler şunlardır: Hayvanları ve çalışanları...
030915_1548_AHIRLARVEZE1.png

SHELTERS CONTROL

Hayvancılık
/
Tarım işletmelerinde, işletme merkezindeki binaların içinde hayvan barınakları önemli bir yer tutar. Özellikle hayvancılık işletmelerinde, hayvan barınaklarının önemi daha da artar. Hayvancılık, fazla işgücü kullanılması, işletmede elde edilen bazı artık maddelerin değerlendirilmesi ve insanların...
030915_1538_EVREKORUMA12.jpg

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Çevre
/
Gelişen endüstri, temelde biz insanlara daha kolay ve iyi yaşama ortamı sağlamayı amaçlamaktadır. Bunun bilincinde olan insanoğlu, gelişen endüstrileşmenin getireceği olası nimetlerden daha fazla faydalanabilme arzusunu hep taşımıştır. Ancak insanoğlu bunu yaparken çevresine yapmış...
030915_1451_KMESDONANIM11.jpg

POULTRY EQUIPMENT

Hayvancılık
/
KÜMES DONANIMLARI İnsanların hayatını sağlıklı bir şekilde sürdürmelerinin ilk şartı iyi beslenmedir. İyi beslenme için ise özellikle hayvansal ürünlerin yeterli düzeyde tüketilmesi gerekir. Diğer hayvansal gıdalar gibi tavuk eti ve yumurtanın da insanın bedensel...