Seedling Growing Structures

Sebze türüne bağlı olarak fideler ya açıkta ya da özel yapılarda yetiştirilir. Açıkta yapılan  fide  yetiştiriciliğinde çoğunlukla tava veya tahtalar kullanılır. Tavaların  ortaları çukur, kenarları yüksektir. Tahtaların ise kenarları çukur, ortaları yüksektir. Kenarları ile ortaları arsındaki yükseklik farkı 20 cm’dir. Suyun etkin kullanımı sağlamak için yaz aylarında tavalar, kış aylarında ise tahtalar kullanılmaktadır. Bu surette yaz aylarında oluşan su azlığı kış aylarında meydana gelen su fazlalığı zararlarından korunmuş olur. Tava ve tahtaların genişliği 1,5 metreyi geçmemelidir. Zira ortalama bir insan kolunun ortalama uzunluğu 75 cm’dir. Bu surette her iki yandan girilerek tava ve tahtaların bütün kısımlarına ulaşmak mümkün olabilmektedir.

Sıcak mevsim sebzeleri için çoğu zaman açıkta yapılan fide yetiştiriciliğinden farklı olarak bazı özel yapılar yapmak gerekmektedir. Bunlar;

  • Soğuk yastıklar,
  • Sıcak yastıklar,
  • Sathi plastikler,
  • Mini plastik tüneller,
  • Alçak plastik tüneller,
  • Tünel tipi plastik seralar,
  • Plastik seralar,
  • Cam seralardır.

Yastıkta fide yetiştiriciliği

Alçak plastik tünelde fide yetiştiriciliği
Alçak plastik tünelde fide yetiştiriciliği
Yüksek plastik tünelde fide yetiştiriciliği
Yüksek plastik tünelde fide yetiştiriciliği
 Plastik serada fide yetiştiriciliği
Plastik serada fide yetiştiriciliği
Cam serada fide yetiştiriciliği
Cam serada fide yetiştiriciliği

Fide yetiştirmede uzmanlaşma ve gelir artıkça müstakil seralar önem kazanabilir. Böylece fide yetiştirme işi bitince bu seralar sebze yetiştirmede de kullanılabilir. Fide yetiştirme alanı fide ile yapılacak üretim alanın %5-6’sı kadar olmalıdır.

Fide ve yer ihtiyacı bilinince gerekli olan  fide yetiştirme  alanı hesaplanır. Büyük yapılar ve bölmeler plastikten yapılmış ara duvarlarla ayrılabilir. Ancak her bölmenin havalandırılması ve ısıtması ayrı ayrı ayarlanabilmelidir. Fide yetiştirme işi  bittikten sonra bu alan başka bir amaç için değerlendirilebilir.

Tüplü (topraklı) fide yetiştiriciliğinde, fide kaplarının yerleştirileceği masa veya raf benzeri düzeneklere ihtiyaç vardır. Seraların yanlarına konacak olan masaların genişliği 1,10 m ve ortaya konacakların genişliği ise 2,20  m olmalıdır. Yol genişliği 80  cm  olarak ayarlanmalıdır. Böylece fide kaplarının taşınması kolaylaşır.

fide calisan

fide sehpalar
Tüplü fide yetiştiriciliğinde kullanılan masa sistemleri

Mevsim sonlarında yapılan fide yetiştirmelerinde fide kaplarının konduğu masalardan vazgeçilebilir. Bu durumda fide kapları doğrudan doğruya toprak üzerine konur. Bu durumda toprak ısıtmasına önem verilir.

Paylaş :

Daha Fazla Makale

Leave a Reply